FIT: Nghị quyết HĐQT về việc thông qua danh sách người lao động tham gia ESOP

HOSE | Ngày cập nhật: Thứ Sáu, 25 Tháng Sáu 2021 16:55:00

FIT: Nghị quyết HĐQT về việc thông qua danh sách người lao động tham gia ESOP

Công ty Cổ phần Tập đoàn F.I.T thông báo Nghị quyết HĐQT về việc thông qua danh sách người lao động tham gia ESOP như sau:


Tài liệu đính kèm
 52715_odongthamgiaESOP.pdf