PNC: Nghị quyết HĐQT về việc tạm hoãn triệu tập ĐHĐCĐ thường niên 2021

HOSE | Ngày cập nhật: Thứ Sáu, 25 Tháng Sáu 2021 13:40:00

PNC: Nghị quyết HĐQT về việc tạm hoãn triệu tập ĐHĐCĐ thường niên 2021

Công ty Cổ phần Văn hóa Phương Nam thông báo Nghị quyết HĐQT về việc tạm hoãn triệu tập ĐHĐCĐ thường niên 2021 như sau:


Tài liệu đính kèm
 15451_HDCD-Thuong-Nien.pdf