CKG: Thông báo ngày ĐKCC trả cổ tức năm 2020 bằng tiền

HOSE | Ngày cập nhật: Thứ Sáu, 25 Tháng Sáu 2021 09:20:00

CKG: Thông báo ngày ĐKCC trả cổ tức năm 2020 bằng tiền

Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh thông báo ngày ĐKCC trả cổ tức năm 2020 bằng tiền của Công ty Cổ phần Tập đoàn Tư vấn Đầu tư Xây dựng Kiên Giang (mã CK: CKG) như sau:


Tài liệu đính kèm
 92351_CO-TUC-BANG-TIEN.pdf