HRC: Nghị quyết và Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021

HOSE | Ngày cập nhật: Thứ Năm, 24 Tháng Sáu 2021 16:57:00

HRC: Nghị quyết và Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021

Công ty Cổ phần Cao su Hòa Bình thông báo Nghị quyết và Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 như sau:


Tài liệu đính kèm
 54535_HDCD-TN-nam-2021.pdf