Tập đoàn Đức Long (DLG): Nhóm cổ đông cá nhân vừa bán ra tới 4,1 triệu cổ phiếu

DTCK | Ngày cập nhật: Thứ Tư, 23 Tháng Sáu 2021 08:48:00

Nhóm cổ đông lớn tại CTCP Tập đoàn Đức Long Gia Lai (DLG – sàn HOSE) vừa bán ra cổ phiếu để giảm sở hữu.

Theo đó, cổ đông Nguyễn Đăng Quang vừa bán ra 2.750.000 cổ phiếu DLG để giảm sở hữu từ 4,78% về còn 3,86% vốn điều lệ.

Bên cạnh đó, cổ đông Nguyễn Hải vừa bán ra 1.350.000 cổ phiếu DLG để giảm sở hữu từ 1,23% về còn 0,78% vốn điều lệ.

Cả hai giao dịch đều được thực hiện ngày 17/6. Được biết, hai cổ đông Nguyễn Đăng Quang và Nguyễn Hải là nhóm cổ đông liên qua tới nhau. Như vậy, sau giao dịch nhóm cổ đông cá nhân này đã giảm sở hữu từ 6,01% về còn 4,64% vốn điều lệ và chính thức không còn là cổ đông lớn của doanh nghiệp.

Ngược lại, Bà Vũ Thị Hải, Phó Tổng giám đốc phụ trách tài chính, kiêm Trưởng Ban quan hệ nhà đầu tư vừa đăng ký mua 10 triệu cổ phiếu từ 21/6 đến 20/7 để nâng sở hữu từ 0,01% lên 3,35% vốn điều lệ.

Về kết quả kinh doanh, kết thúc quý I/2021, Đức Long Gia Lai ghi nhận doanh thu thuần hợp nhất hơn 422 tỷ đồng, tăng 29,45% so với cùng kỳ năm ngoái; lợi nhuận sau thuế hơn 12,5 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm ngoái lỗ 47,43 tỷ đồng.

Năm 2021, Công ty đặt mục tiêu doanh thu thuần 2.000 tỷ đồng, giảm nhẹ so với kết quả đạt được năm 2020 (2.034,5 tỷ đồng); lợi nhuận sau thuế 50 tỷ đồng, trong khi năm ngoái lỗ gần 930 tỷ đồng. Như vậy, sau 3 tháng đầu năm, DLG đã hoàn thành 21,1% mục tiêu doanh thu và 25% mục tiêu lợi nhuận.

Tính đến 31/3/2021, tổng tài sản DLG gần 8.213 tỷ đồng, giảm nhẹ so với thời điểm đầu năm, trong đó các khoản phải thu ngắn hạn gần 2.082 tỷ đồng; hàng tồn kho tăng nhẹ lên gần 440 tỷ đồng.

Trong khi đó, nợ phải trả hơn 5.696 tỷ đồng, chiếm hơn 69% tổng nguồn vốn. Trong đó, vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn hơn 1.348 tỷ đồng, còn dài hạn xấp xỉ 2.587 tỷ đồng.

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 22/6, cổ phiếu DLG giảm 80 đồng về 3.780 đồng/cổ phiếu.

Vũ Duy Bắc