DPG: Thông báo giao dịch cổ phiếu của người có liên quan đến người nội bộ Đặng Thanh Hường

HOSE | Ngày cập nhật: Thứ Ba, 22 Tháng Sáu 2021 18:01:00

DPG: Thông báo giao dịch cổ phiếu của người có liên quan đến người nội bộ Đặng Thanh Hường

Đặng Thanh Hường thông báo giao dịch cổ phiếu của người có liên quan đến người nội bộ Công ty Cổ phần Đạt Phương như sau:


Tài liệu đính kèm
 61901_Dang-Thanh-Huong.pdf