TGG: Báo cáo về ngày trở thành cổ đông lớn CTCP Tập đoàn LOUIS AGRO

HOSE | Ngày cập nhật: Thứ Ba, 22 Tháng Sáu 2021 16:06:00

TGG: Báo cáo về ngày trở thành cổ đông lớn CTCP Tập đoàn LOUIS AGRO

CTCP Tập đoàn LOUIS AGRO báo cáo về ngày trở thành cổ đông lớn Công ty Cổ phần Xây dựng và Đầu tư Trường Giang như sau:


Tài liệu đính kèm
  43556_-CPTD-Louis-Agro.pdf