TCH đăng ký mua thỏa thuận 14,8 triệu cổ phiếu HHS từ ông Đỗ Hữu Hạ

NDH | Ngày cập nhật: Thứ Ba, 22 Tháng Sáu 2021 09:59:00

Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy đăng ký mua 14,8 triệu cổ phiếu HHS.

Công ty Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy (HoSE:TCH) thông báo đăng ký mua 14,8 triệu cổ phiếu HHS của Công ty Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy (HoSE: HHS) từ ngày 25/6 đến 24/7. Phương thức giao dịch là thỏa thuận qua sàn.

Nếu giao dịch hoàn tất, TCH sẽ nâng sở hữu HHS từ 125,5 triệu cổ phiếu lên 140,3 triệu cổ phiếu, tỷ lệ tăng từ 45,67% lên 51,06% vốn.

Cùng thời gian trên, ông Đỗ Hữu Hạ - Chủ tịch HĐQT tại HHS và TCH, cũng đăng ký bán thỏa thuận lượng tương tự cổ phiếu HHS để giảm sở hữu từ 5,38% xuống 0% vốn điều lệ.

Vào cuối tháng 5, TCH thông báo không thực hiện giao dịch mua cổ phiếu HHS như công bố đăng ký mua 14,8 triệu đơn vị trước đó để nâng sở hữu lên 51,06% vốn. Nguyên nhân được doanh nghiệp cho biết là do căn cứ giao dịch về việc miễn trừ chào mua công khai cổ phiếu HHS đối với TCH tại thông báo là chưa phù hợp.

Tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên 2021 của HHS, cổ đông đã thông qua việc cho công ty mẹ TCH được mua tối đa 20 triệu cổ phiếu để nâng tỷ lệ sở hữu từ 45,7% lên 53% mà không phải chào mua công khai.

HHS đang được giao dịch ở vùng giá 7.570 đồng/cp, tăng 12% so với đầu tháng và 23% so với đầu năm. Tạm tính theo thị giá này, TCH chi ra khoảng 112 tỷ đồng để mua 14,8 triệu cổ phiếu HHS.

hhs-1352-1624329461.png

Diễn biến giá cổ phiếu HHS. Ảnh: Tradingview

Thảo Anh