DLG: Nghị quyết và Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021

HOSE | Ngày cập nhật: Thứ Hai, 21 Tháng Sáu 2021 09:07:00

DLG: Nghị quyết và Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021

Công ty Cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai thông báo Nghị quyết và Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 như sau:


Tài liệu đính kèm
 91346_thuong-nien-2021.pdf