DCM: Thông báo ngày ĐKCC chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền

HOSE | Ngày cập nhật: Thứ Sáu, 18 Tháng Sáu 2021 17:47:00

DCM: Thông báo ngày ĐKCC chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền

Sở Giao dịch chứng khoán Tp. HCM thông báo ngày ĐKCC chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền của Công ty Cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau (mã CK: DCM) như sau:


Tài liệu đính kèm
 55341_o-2020-bang-tien.pdf