TPC: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của CĐNB Tôn Thị Hồng Minh

HOSE | Ngày cập nhật: Thứ Ba, 10 Tháng Mười 2017 16:49:00

TPC: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của CĐNB Tôn Thị Hồng Minh

Tôn Thị Hồng Minh báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của CĐNB Công ty Cổ phần Nhựa Tân Đại Hưng như sau:


Tài liệu đính kèm
  20171010_20171010--TPC--BC-KQGD-CDNBTon-Thi-Hong-Minh.pdf