ABB: Vũ Thị Nhung - người có liên quan đến Phó Chủ tịch HĐQT - đăng ký bán 177.394 CP

HNX | Ngày cập nhật: Thứ Sáu, 18 Tháng Sáu 2021 00:48:00

ABB: Vũ Thị Nhung - người có liên quan đến Phó Chủ tịch HĐQT - đăng ký bán 177.394 CP

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Vũ Thị Nhung
- Mã chứng khoán: ABB
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 177.394 CP (tỷ lệ 0,03%)
- Tên của người có liên quan tại TCNY: Vũ Văn Tiền
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Phó Chủ tịch HĐQT
- Quan hệ của cá nhân thực hiện giao dịch với NCLQ: Em ruột
- Số lượng cổ phiếu NCLQ đang nắm giữ: 2.125.831 CP (tỷ lệ 0,37%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 177.394 CP
- Mục đích thực hiện giao dịch: theo nhu cầu cá nhân
- Phương thức giao dịch: Thoả thuận
- Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 21/06/2021
- Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 16/07/2021.