VSI: Thông báo về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2021

HOSE | Ngày cập nhật: Thứ Năm, 17 Tháng Sáu 2021 15:01:00

VSI: Thông báo về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2021

Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Cấp thoát nước thông báo về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2021 như sau:


Tài liệu đính kèm
 40152_don-vi-kiem-toan.pdf