TCH: Quyết định thay đổi đăng ký niêm yết

HOSE | Ngày cập nhật: Thứ Tư, 16 Tháng Sáu 2021 15:12:00

TCH: Quyết định thay đổi đăng ký niêm yết

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM công bố Quyết định chấp thuận cho Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy (mã CK: TCH) được thay đổi đăng ký niêm yết chứng khoán với nội dung như sau:


Tài liệu đính kèm
 32816_--QD-thay-doi-NY.pdf