HCD: Thông báo về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2021

HOSE | Ngày cập nhật: Thứ Ba, 15 Tháng Sáu 2021 17:15:00

HCD: Thông báo về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2021

Công ty Cổ phần Đầu tư Sản xuất và Thương mại HCD thông báo về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2021 như sau:


Tài liệu đính kèm
 54007_don-vi-kiem-toan.pdf