FPT: Đính chính báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức

HOSE | Ngày cập nhật: Thứ Hai, 14 Tháng Sáu 2021 17:50:00

FPT: Đính chính báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức

Công ty Cổ phần FPT đính chính báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức như sau:


Tài liệu đính kèm
 60934_c-Ban-dinh-chinh.pdf