BMC: Thông báo về việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021

HOSE | Ngày cập nhật: Thứ Hai, 14 Tháng Sáu 2021 16:36:00

BMC: Thông báo về việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021

Công ty Cổ phần Khoáng sản Bình Định thông báo về việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 như sau:


Tài liệu đính kèm
 44912_eu-DHDCD-TN-2021.PDF