BMC: Thông báo thời gian, địa điểm họp ĐHĐCĐ thường niên 2021

HOSE | Ngày cập nhật: Thứ Sáu, 11 Tháng Sáu 2021 17:43:00

BMC: Thông báo thời gian, địa điểm họp ĐHĐCĐ thường niên 2021

Công ty Cổ phần Khoáng sản Bình Định thông báo  thời gian, địa điểm họp ĐHĐCĐ thường niên 2021 như sau:


Tài liệu đính kèm
 54803_-chuc-DHDCD-2021.pdf