MDG: Thông báo thay đổi người được ủy quyền thực hiện công bố thông tin

HOSE | Ngày cập nhật: Thứ Năm, 10 Tháng Sáu 2021 15:30:00

MDG: Thông báo thay đổi người được ủy quyền thực hiện công bố thông tin

Công ty Cổ phần Miền Đông thông báo thay đổi người được ủy quyền thực hiện công bố thông tin như sau:


Tài liệu đính kèm
 40410_T--Pham-Van-Danh.pdf