Đạt Phương (DPG) lên kế hoạch thưởng cổ phiếu tỷ lệ 40%

DTCK | Ngày cập nhật: Thứ Năm, 10 Tháng Sáu 2021 08:57:00

Công ty cổ phần Đạt Phương (Mã chứng khoán DPG - sàn HOSE) thông qua kế hoạch phát hành cổ phiếu tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu.

Theo đó, doanh nghiệp dự kiến chốt danh sách cổ đông thưởng cổ phiếu tỷ lệ 40%, cổ đông sở hữu 10 cổ phiếu sẽ nhận thêm 4 cổ phiếu mới, tương ứng gần 18 triệu cổ phiếu sẽ được phát hành thêm.

Thời gian dự kiến trong quý II hoặc quý III/2021 và sau khi được UBCK chấp thuận; và nguồn vốn từ thặng dư vốn cổ phần, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trong báo cáo tài chính kiểm toán.

Trong quý I/2021, DPG ghi nhận doanh thu đạt 458,8 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 127 tỷ đồng, lần lượt giảm 3,1% và tăng 188% so với cùng kỳ năm trước. Biên lợi nhuận gộp cải thiện từ 27,9% lên 53,1%.

Trong đó, lợi nhuận gộp tăng 84,4% lên 243,4 tỷ đồng; chi phí tài chính giảm 16% về 42,6 tỷ đồng; chi phí bán hàng tăng 276,1% lên 42,5 tỷ đồng và các hoạt động khác biến động không đáng kể.

Được biết, năm 2021, doanh nghiệp dự kiến doanh thu thuần 2.756 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế là 368,2 tỷ đồng, lần lượt tăng 30,1% và 56,1% so với cùng kỳ năm trước. Như vậy, kết thúc quý đầu năm doanh nghiệp hoàn thành 34,5% kế hoạch lợi nhuận năm.

Tính tới 31/3/2021, tổng tài sản của doanh nghiệp giảm 3,2% về 4.666,1 tỷ đồng. Trong đó, tài sản chủ yếu là tài sản cố định đạt 2.208,3 tỷ đồng, chiếm 47,3% tổng tài sản; tồn kho đạt 625,7 tỷ đồng, chiếm 13,4% tổng tài sản; tài sản dở dang dài hạn đạt 610,6 tỷ đồng, chiếm 13,1% tổng tài sản; các khoản phải thu ngắn hạn đạt 496,6 tỷ đồng, chiếm 10,6% tổng tài sản.

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 9/6, cổ phiếu DPG tăng 500 đồng lên 39.300 đồng/cổ phiếu.

Vũ Duy Bắc