HUB: Thông báo ngày ĐKCC trả cổ tức năm 2020 bằng tiền

HOSE | Ngày cập nhật: Thứ Ba, 08 Tháng Sáu 2021 10:05:00

HUB: Thông báo ngày ĐKCC trả cổ tức năm 2020 bằng tiền

Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh thông báo ngày ĐKCC trả cổ tức năm 2020 bằng tiền của Công ty Cổ phần Xây lắp Thừa Thiên Huế (mã CK: HUB) như sau:


Tài liệu đính kèm
 101127_m-2020-bang-tien.pdf