HQC: Nghị quyết HĐQT về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm 2021

HOSE | Ngày cập nhật: Thứ Hai, 07 Tháng Sáu 2021 17:51:00

HQC: Nghị quyết HĐQT về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm 2021

Công ty Cổ phần Tư vấn – Thương mại – Dịch vụ Địa ốc Hoàng Quân thông báo Nghị quyết HĐQT về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm 2021 như sau:


Tài liệu đính kèm
 60303_m-toan-BCTC-2021.pdf