IDJ: Ngày 06/04/2022, ngày giao dịch đầu tiên 1.630.000 cổ phiếu niêm yết bổ sung

HNX | Ngày cập nhật: Thứ Hai, 07 Tháng Sáu 2021 14:58:00

IDJ: Ngày 06/04/2022, ngày giao dịch đầu tiên 1.630.000 cổ phiếu niêm yết bổ sung


Tài liệu đính kèm
 000000010553091_IDJ_1950tb_20210602_1.PDF