PNC: Thông báo thư mời, thời gian, địa điểm và đường dẫn tài liệu tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021

HOSE | Ngày cập nhật: Thứ Năm, 03 Tháng Sáu 2021 17:42:00

PNC: Thông báo thư mời, thời gian, địa điểm và đường dẫn tài liệu tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021

Công ty Cổ phần Văn hóa Phương Nam thông báo thư mời, thời gian, địa điểm và đường dẫn tài liệu tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 như sau:


Tài liệu đính kèm
 60308_i-Lieu-Hop-DHDCD.pdf