DCM: Thông báo về việc điều chỉnh ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2020 bằng tiền

HOSE | Ngày cập nhật: Thứ Năm, 03 Tháng Sáu 2021 14:51:00

DCM: Thông báo về việc điều chỉnh ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2020 bằng tiền

Công ty Cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau thông báo về việc điều chỉnh ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2020 bằng tiền như sau:


Tài liệu đính kèm
 30257_-co-tuc-nam-2020.pdf