TCH: Báo cáo kết quả giao dịch bán cổ phiếu quỹ

HOSE | Ngày cập nhật: Thứ Tư, 02 Tháng Sáu 2021 16:59:00

TCH: Báo cáo kết quả giao dịch bán cổ phiếu quỹ

Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy công bố báo cáo kết quả giao dịch bán cổ phiếu quỹ như sau:


Tài liệu đính kèm
  51250_ban-co-phieu-quy.pdf