Tài chính Hoàng Huy hoàn tất bán hơn 9,7 triệu cổ phiếu quỹ, thu về 224 tỷ đồng

NDH | Ngày cập nhật: Thứ Tư, 02 Tháng Sáu 2021 10:57:00

Tài chính Hoàng Huy bán xong hơn 9,7 triệu cổ phiếu quỹ với giá bình quân 23.042 đồng/cổ phiếu.

CTCP Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy (HoSE: TCH) công bố hoàn tất bán toàn bộ hơn 9,7 triệu cổ phiếu quỹ với giá bình quân 23.042 đồng/cổ phiếu. Số tiền thu về 224 tỷ đồng.

Đây là số cổ phiếu quỹ công ty mua từ năm 2018. Theo báo cáo tài chính năm 2020, giá trị số cổ phiếu quỹ này khoảng 220 tỷ đồng, tức giá bình quân 22.628 đồng/cổ phiếu. Do đó, giá bán ra cao hơn giá mua vào.

anh-trong-tin-3465-1622604033.jpg

Giá trị cổ phiếu quỹ của Tài chính Hoàng Huy ghi nhận gần 220 tỷ đồng tại báo cáo tài chính 2020. Nguồn: TCH

Theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2021, Tài chính Hoàng Huy cho biết công ty bán cổ phiếu để tăng dòng tiền và tăng con số lợi nhuận chưa phân phối tại công ty mẹ, qua đó tăng nguồn chi trả cổ tức cho cổ đông lên 20%, gấp đôi so với kế hoạch ban đầu.

Trong năm 2020, công ty đã 2 lần thanh toán cổ tức, tỷ lệ 5,5% và 5% bằng tiền cho cổ đông. 

Thu Hằng