HUB: Thông báo ngày ĐKCC để thực hiện quyền hưởng cổ tức năm 2020

HOSE | Ngày cập nhật: Thứ Tư, 02 Tháng Sáu 2021 10:31:00

HUB: Thông báo ngày ĐKCC để thực hiện quyền hưởng cổ tức năm 2020

Công ty Cổ phần Xây lắp Thừa Thiên Huế thông báo ngày ĐKCC để thực hiện quyền hưởng cổ tức năm 2020 như sau:


Tài liệu đính kèm
 104245_KCC_TraCoTuc2020.pdf