HAR: Link công bố tài liệu thông qua sau ĐHĐCĐTN năm 2021

HOSE | Ngày cập nhật: Thứ Ba, 01 Tháng Sáu 2021 17:43:00

HAR: Link công bố tài liệu thông qua sau ĐHĐCĐTN năm 2021

 Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Bất động sản An Dương Thảo Điền thông báo link công bố tài liệu thông qua sau ĐHĐCĐTN năm 2021 như sau:


Tài liệu đính kèm
 60204_sau-DHDCDTN-2021.pdf