VSI: Nghị quyết và Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021

HOSE | Ngày cập nhật: Thứ Hai, 31 Tháng Năm 2021 17:22:00

VSI: Nghị quyết và Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021

Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Cấp thoát nước thông báo Nghị quyết và Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 như sau:


Tài liệu đính kèm
 52740_BB-DHDCD-TN-2021.pdf