VCA: Thông báo ngày ĐKCC chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền

HOSE | Ngày cập nhật: Thứ Sáu, 28 Tháng Năm 2021 13:28:00

VCA: Thông báo ngày ĐKCC chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền

Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh thông báo ngày ĐKCC chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền của Công ty Cổ phần Thép VICASA - VNSTEEL (mã CK: VCA) như sau:


Tài liệu đính kèm
 13200_-Co-Tuc-Nam-2020.pdf