TCH: Thông báo về việc niêm yết và giao dịch cổ phiếu thay đổi niêm yết

HOSE | Ngày cập nhật: Thứ Sáu, 28 Tháng Năm 2021 10:27:00

TCH: Thông báo về việc niêm yết và giao dịch cổ phiếu thay đổi niêm yết

Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh thông báo về việc niêm yết và giao dịch cổ phiếu thay đổi niêm yết của Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy (mã CK: TCH) như sau:


Tài liệu đính kèm
  103229_d-cp-thay-doi-NY.pdf