DCM: Thông báo ngày ĐKCC để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2020 bằng tiền

HOSE | Ngày cập nhật: Thứ Năm, 27 Tháng Năm 2021 17:43:00

DCM: Thông báo ngày ĐKCC để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2020 bằng tiền

Công ty Cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau thông báo ngày ĐKCC để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2020 bằng tiền  như sau:


Tài liệu đính kèm
 55359_c-2020-bang-tien.pdf