IDI: Thông báo về việc ký Hợp đồng kiểm toán BCTC năm 2021

HOSE | Ngày cập nhật: Thứ Tư, 26 Tháng Năm 2021 17:30:00

IDI: Thông báo về việc ký Hợp đồng kiểm toán BCTC năm 2021

Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đa Quốc Gia I.D.I thông báo về việc ký Hợp đồng kiểm toán BCTC năm 2021 như sau:


Tài liệu đính kèm
 53707_p-dong-kiem-toan.pdf