IDI: Thông báo ký kết hợp đồng kiểm toán BCTC 2021

HOSE | Ngày cập nhật: Thứ Tư, 26 Tháng Năm 2021 16:31:00

IDI: Thông báo ký kết hợp đồng kiểm toán BCTC 2021

Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đa Quốc Gia I.D.I thông báo ký kết hợp đồng kiểm toán BCTC 2021 như sau: 


Tài liệu đính kèm
 44234_DI--CBTT-ky-HDKT.pdf