AAA: Báo cáo thay đổi phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán

HOSE | Ngày cập nhật: Thứ Hai, 24 Tháng Năm 2021 17:41:00

AAA: Báo cáo thay đổi phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán

Công ty Cổ phần Nhựa An Phát Xanh công bố báo cáo thay đổi phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán như sau:


Tài liệu đính kèm
 60351_i-PA-su-dung-von.pdf