VCA: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng tiền năm 2020

HOSE | Ngày cập nhật: Thứ Sáu, 21 Tháng Năm 2021 14:40:00

VCA: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng tiền năm 2020

Công ty Cổ phần Thép VICASA - VNSTEEL thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng tiền năm 2020 như sau:


Tài liệu đính kèm
 30427_ra-ctuc-nam-2020.pdf