FPT: Thông báo ngày ĐKCC trả cổ tức còn lại năm 2020 bằng tiền và phát hành cổ phiếu để trả cổ tức

HOSE | Ngày cập nhật: Thứ Sáu, 21 Tháng Năm 2021 09:16:00

FPT: Thông báo ngày ĐKCC trả cổ tức còn lại năm 2020 bằng tiền và phát hành cổ phiếu để trả cổ tức

Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh thông báo ngày ĐKCC trả cổ tức còn lại năm 2020 bằng tiền và phát hành cổ phiếu để trả cổ tức của Công ty Cổ phần FPT (mã CK: FPT) như sau:


Tài liệu đính kèm
 92235_-tien-va-bang-CP.pdf