DPM: Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Lê Thị Thu Hương

HOSE | Ngày cập nhật: Thứ Ba, 18 Tháng Năm 2021 18:02:00

DPM: Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Lê Thị Thu Hương

 Lê Thị Thu Hương thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí - Công ty Cổ phần như sau:


Tài liệu đính kèm
 63710_Le-Thi-Thu-Huong.pdf