PLX: Thông báo giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan đến người nội bộ ENEOS Corporation

HOSE | Ngày cập nhật: Thứ Ba, 18 Tháng Năm 2021 18:03:00

PLX: Thông báo giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan đến người nội bộ ENEOS Corporation

 ENEOS Corporation thông báo giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan đến người nội bộ  Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam như sau:


Tài liệu đính kèm
  63224_NEOS-Corporation.pdf