FPT: Thông báo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức

HOSE | Ngày cập nhật: Thứ Hai, 17 Tháng Năm 2021 17:24:00

FPT: Thông báo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức

Công ty Cổ phần FPT thông báo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức như sau:


Tài liệu đính kèm
 54126_eu-de-tra-co-tuc.pdf