FPT: Thông báo về việc niêm yết và giao dịch cổ phiếu thay đổi niêm yết

HOSE | Ngày cập nhật: Thứ Hai, 17 Tháng Năm 2021 17:27:00

FPT: Thông báo về việc niêm yết và giao dịch cổ phiếu thay đổi niêm yết

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM thông báo về việc niêm yết và giao dịch chứng khoán thay đổi niêm yết của Công ty Cổ phần FPT (mã CK: FPT) như sau:


Tài liệu đính kèm
 54058_--NY--GD-CP-ESOP.pdf