VNL: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 18

HOSE | Ngày cập nhật: Thứ Hai, 17 Tháng Năm 2021 16:55:00

VNL: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 18

Công ty Cổ phần Logistics Vinalink công bố Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 18 như sau:


Tài liệu đính kèm
 50123_y-doi-lan-thu-18.pdf