TCH: Nghị quyết HĐQT về việc thông qua kết quả chuyển đổi trái phiếu chuyển đổi phát hành thành cổ phần phổ thông đợt 2

HOSE | Ngày cập nhật: Thứ Hai, 17 Tháng Năm 2021 14:26:00

TCH: Nghị quyết HĐQT về việc thông qua kết quả chuyển đổi trái phiếu chuyển đổi phát hành thành cổ phần phổ thông đợt 2

Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy thông báo Nghị quyết HĐQT về việc thông qua kết quả chuyển đổi trái phiếu chuyển đổi phát hành thành cổ phần phổ thông đợt 2 như sau:


Tài liệu đính kèm
 23553_-pho-thong-dot-2.pdf