MDG: Nghị quyết HĐQT về việc vay vốn, sử dụng tài sản làm biện pháp bảo đảm tại BIDV Chi nhánh Đồng Nai

HOSE | Ngày cập nhật: Thứ Sáu, 14 Tháng Năm 2021 17:30:00

MDG: Nghị quyết HĐQT về việc vay vốn, sử dụng tài sản làm biện pháp bảo đảm tại BIDV Chi nhánh Đồng Nai

Công ty Cổ phần Miền Đông thông báo Nghị quyết HĐQT về việc vay vốn, sử dụng tài sản làm biện pháp bảo đảm tại BIDV Chi nhánh Đồng Nai như sau:


Tài liệu đính kèm
 54820_N-NGAN-HANG-BIDV.pdf