VSI: Thông báo về việc hoàn tất thoái vốn tại CTCP Cấp nước Gia Tân

HOSE | Ngày cập nhật: Thứ Sáu, 14 Tháng Năm 2021 16:10:00

VSI: Thông báo về việc hoàn tất thoái vốn tại CTCP Cấp nước Gia Tân

Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Cấp thoát nước thông báo về việc hoàn tất thoái vốn tại CTCP Cấp nước Gia Tân như sau


Tài liệu đính kèm
 43707_cap-nuoc-Gia-Tan.pdf