ITA: Thông báo giao dịch cổ phiếu của người có liên quan đến người nội bộ Đoàn Thị Diễm Phương

HOSE | Ngày cập nhật: Thứ Sáu, 14 Tháng Năm 2021 14:38:00

ITA: Thông báo giao dịch cổ phiếu của người có liên quan đến người nội bộ Đoàn Thị Diễm Phương

Đoàn Thị Diễm Phương thông báo giao dịch cổ phiếu của người có liên quan đến người nội bộ Công ty Cổ phần Đầu tư và Công nghiệp Tân Tạo như sau:


Tài liệu đính kèm
 25625_-Thi-Diem-Phuong.pdf