ITA: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người có liên quan đến người nội bộ Đoàn Thị Diễm Phương

HOSE | Ngày cập nhật: Thứ Sáu, 14 Tháng Năm 2021 14:38:00

ITA: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người có liên quan đến người nội bộ Đoàn Thị Diễm Phương

Đoàn Thị Diễm Phương báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người có liên quan đến người nội bộ Công ty Cổ phần Đầu tư và Công nghiệp Tân Tạo như sau:


Tài liệu đính kèm
 25620_-Thi-Diem-Phuong.pdf