PLX: Thông báo giao dịch bán cổ phiếu quỹ

HOSE | Ngày cập nhật: Thứ Năm, 13 Tháng Năm 2021 15:47:00

PLX: Thông báo giao dịch bán cổ phiếu quỹ

Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam thông báo giao dịch bán cổ phiếu quỹ  như sau:


Tài liệu đính kèm
 41136_-CBTT-ban-cp-quy.pdf