TCH: Nghị quyết HĐQT về việc chuyển đổi trái phiếu chuyển đổi thành cổ phần phổ thông đợt 2

HOSE | Ngày cập nhật: Thứ Tư, 12 Tháng Năm 2021 17:45:00

TCH: Nghị quyết HĐQT về việc chuyển đổi trái phiếu chuyển đổi thành cổ phần phổ thông đợt 2

 Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy thông báo Nghị quyết HĐQT về việc chuyển đổi trái phiếu chuyển đổi thành cổ phần phổ thông đợt 2 như sau:


Tài liệu đính kèm
 55016_u-thanh-CP-dot-2.pdf